Cigánymisszió a III. Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozón

2019. április 26-28 között immár harmadik alkalommal (2006, 2013, 2019) rendezték meg a Kárpát-medencei Protestáns Teológusok Találkozóját. A gazdag szellemi programkínálatnak és közösségi eseménynek a száznál is több résztvevőt befogadni képes Református Teológiai Akadémia adott otthont.

A rendezvényen a négy anyaországi református lelkészképző intézmény hallgatóin kívül az evangélikus lelkészjelöltek, valamint a kolozsvári és komáromi teológus- és egyetemi hallgatók is részt vettek. A találkozóra a Kárpát-medence egészéből és a legközelebbi testvérfelekezetből egyaránt érkeztek diákok, akik közös áhítatokon és istentiszteleten dicsérték Istent, valamint hallgattak tudományos igényű előadásokat, és vettek részt izgalmas fórumbeszélgetésen a rendezvény központi témája, az ősegyház és a jelenlegi egyház kapcsolata témakörében.

A sokszínű közösségi programok, úgymint a jó hangulatú borkóstoló, a Református Ótemplomban megtartott régizenei koncert, a közös sport, a városnéző séták igen hangulatossá és tartalmassá tették az együtt töltött időt. Marton Krisztián, a PRTA ezévi seniora, a találkozó főszervezője úgy nyilatkozott, hogy „a hétvégi találkozó remek alkalom volt egymás szokásainak, hagyományainak, gondolkodásmódjainak megismerésére.”

A találkozó egyfajta kísérőprogramjának nevezhetjük, hogy Hanula-Csordás Dóra, az Országos Református Cigánymisszió munkatársa, dunántúli referens a református cigánymisszió sokrétű, ám még mindig nem eléggé ismert szolgálatát, az azt megalapozó teológiai koncepciót és jövőképet hozta egy lépéssel közelebb az érdeklődőkhöz. A felnövekvő lelkésznemzedéknek nagy szerepe van abban, hogy majdani gyülekezeteik missziói identitása miképpen formálódik. Különösen jelentős tehát a cigányság, valamint a társadalom peremén élő rétegek támogatása és a valódi befogadó közösségek létrehozásában rejlő kihívások mielőbbi átgondolása.

E cél érdekében a PRTA áhítatos termének előterében fölállított tematikus asztalon helyet kaptak a MRE cigánymissziós stratégiáját és cselekvési tervét bemutató elvihető nyomtatott anyagok: füzetek, brossúrák, fotók; a számítógép segítségével meg lehetett ismerkedni a cigánymissziós „kommunikációs rendszerhez” tartozó mindig friss és informatív honlappal, valamint be lehetett pillantani a közösségi felületeken megosztott élményt adó képes híradásokba is. Az érdeklődőkkel való személyes beszélgetésekben – több esetben éppen a fotókhoz kapcsolódóan – szó esett a HEKS-támogatta inkluzív iskolai programról, a cigány szakkollégiumokról, a MRE számos, a társadalmi felzárkózást segítő projektjéről.

Nem túlzás azt állítani, hogy a teológustalálkozó bibliai jeligéje: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus” (1Kor 3,11) a cigánymisszió szolgálatának legfőbb üzenetét is összegezte.

Köszönjük a szervezők gondos munkáját, a résztvevők nyitottságát és a MRE cigánymissziója megjelenésének lehetőségét!

Hanula-Csordás Dóra, a Dunántúli Református Egyházkerület cigánymissziós referense